Domluvte si schůzku

Abychom Vám mohli úspěšně zajistit čerpání dotace, potřebujeme dostatek času na zpracování studie, výpočtů, energetických posudků, na všechny schvalovací procesy až po úspěšné plnění. Časový horizont komplexního řešení Vašeho projektu či záměru se odvíjí od jeho náročnosti a legislativního zařazení a často od podpisu objednávky až po schválení dotace trvá průměrně 3 – 4 měsíce, u složitějších nebo rozsáhlejších rekonstrukcí je nutno počítat samozřejmě s delším časovým úsekem z důvodu vyřízení potřených povolení a správních stanovisek.

Harmonogram procesu přípravy, administrace žádosti a čerpání dotace

 • zpracování všech Vámi dodaných podkladů v našem systému
 • zpracování energetické a finanční studie pro výběr oblasti a výše čerpání dotace z fondu SFŽP
 • výběr oblasti a výše požadované dotace žadatelem, příprava formalit
 • plná moc na zastupování pro jednání se SFŽP a ostatními dotčenými institucemi
 • prohlášení spoluvlastníků a podpis objednávky
 • předání projektové dokumentace a energetického posudku EP žadateli
 • podpis krycích listů a žádosti o dotaci a její registrace na portálu SFŽP
 • akceptace žádosti ze strany SFŽP
 • potvrzení alokace a výše prostředků pro čerpání dotace v příslušné lhůtě
 • příprava dokladů pro realizaci a doložení realizace žadatelem
 • rozpočty, předávací protokoly, soupisy provedených prací