Domluvte si schůzku

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejvýhodnější podporu ze strany státu, formou přímé finanční pomoci – dotace, pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů.

Cíle Programu

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů. Současně se zlepšením stavu životního prostředí se očekává také přirozená potřeba reinvestice poskytnutých prostředků do vlastního bydlení.

Zdroje financování Programu

Česká republika získává na tento program finanční prostředky prodejem tzv.emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 – 2020. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR, kdy finanční prostředky pro dotace spravuje a poskytuje Státní fond životního prostředí ČR.