Domluvte si schůzku

O podporu z programu NZU mohou žádat majitelé, spoluvlastníci a stavebníci rodinných domů. V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů, oken a dveří. Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací) a rovněž realizace zelených střech. Princip přiznání výše dotace je velmi jednoznačný. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

Nárok na dotaci NZÚ nemají vlastníci rodinných domů, jimž na domě vázne exekuce  nebo mají jiný závazek vůči státu ČR. 

Oblasti podpory pro rodinné domy

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetační, dále stropů a podlah
  • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

Maximální výše dotace:

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných
konstrukcí na obálce budovy  a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3
Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory

Úroveň podoblasti Minimální dosažená úspora Fasáda Podlaha na terénu (na m2) Strop pod půdou (na m2) Okna dveře (na m2)
A.0, A.1 20%, 40% 500 Kč 700 Kč 330 Kč 2.100 Kč
A.2 50% 600 Kč 900 Kč 400 Kč 2.750 Kč
A.3 60% 800 Kč 1 200 Kč 550 Kč 3.800 Kč

Moravskoslezský kraj je bonifikován + 10%
příklad výpočtu dotace: např. RD žadatele má plochu fasády 200m2,
výpočet dotace = 200m2 x 600 Kč/m2 (A.2) = 120.000 Kč
Žadatel z MSK kraje navyšuje podporu koeficientem 1,1 x 120.000 Kč = 132.000 Kč

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Úroveň podoblasti Měrná potřeba tepla na vytápění Dotace – paušálně Dotace – úroveň RD
B.1 20 kWh 300 000 Kč nízkoenergetický
B.2 15 kWh 450 000 Kč až pasivní

pozn.: při čerpání dotace z oblasti B, nelze čerpat z oblastí A,C

C. Efektivní využití zdrojů energii

  • dotace na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • podpora na využití tepla z odpadní vody

 

Typ instalace/zdroje vytápění Poznámka Výše podpory C.1(současně s A) Výše podpory C.2(DR do 150 kWh) Výše podpory C.3(solár,FV) Výše podpory C.4 (REKUPERACE)
kotel biomasa ruční ekodesign 50 000 Kč 40 000 Kč
kotel biomasa automatika ekodesign 100 000 Kč 80 000 Kč
tepelné čerpadlo voda-voda 100 000 Kč 80 000 Kč
tepelné čerpadlo země-voda 100 000 Kč 80 000 Kč
tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000 Kč 60 000 Kč
solární systém na ohřev TUV 35 000 Kč
solární systém TUV+přitápění 50 000 Kč
fotovoltaický systém na ohřev TUV do 1 700 kWh 55 000 Kč
fotovoltaický systém na ohřev TUV nad 1 700 kWh 70 000 Kč
fotovoltaický systém na ohřev TUV 3 000 kWh 100 000 Kč
rekuperace centrální účinnost 75% 100 000 Kč
rekuperace decentrální 75 000 Kč