Domluvte si schůzku
Co je to dotace NZÚ?

Jedná se o přímou podporu formou jednorázového finančního příspěvku na základě pravidel programu Nová zelená úsporám.

Odkud se čerpá dotace?

Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR, kde finanční prostředky pro dotace spravuje a poskytuje Státní fond životního prostředí ČR.

Jak dlouho bude fungovat dotační program NZÚ?

Teď probíhá poslední otevřená výzva, kdy je možné kontinuálně čerpat dotační prostředky až do 31.12.2021.

Kdo má nárok na dotaci?

O podporu z programu NZÚ mohou žádat majitelé, spoluvlastníci a stavebníci rodinných domů včetně domů financovaných hypotékou, stavebním spořením apod.

Kdo nemá nárok na dotaci?

Nárok na dotaci NZÚ nemají vlastníci rodinných domů, jimž na domě vázne exekuce nebo mají jiný závazek vůči státu ČR.

Jaké jsou podporovaná opatření v rámci dotačního programu?

podpora A – okna, fasáda, střecha, stropy, podlahy.

podpora B – výstavba nízkoenergetických a pasivních domů. Také s podporou tepelných čerpadel.

podpora C – jsou to dotace na výměnu zdroje tepla a taky na pořízení fotovoltaického nebo solárního termického systému na ohřev vody.

Kdy lze poskytnout podporu na zateplení rodinného domu (oblast podpory A) ?

Pouze tehdy, pokud žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007. Pokud kolaudace rodinného domu proběhla v roce 2008 i později.

Do jaké doby po akceptaci žádosti o dotaci se musí rekonstrukce zrealizovat?

Po vydání akceptačního dopisu je lhůta na zrealizování schválených opatření 18 měsíců.

Co je Zelená pohoda?

Je to program pro všechny žadatele o dotaci z řad majitelů rodinných domů, kteří potřebují provést složitou agendou dotačního programu NZÚ.

V jakých lakalitách nabízíme svoje služby?

Naše služby nabízíme v celém Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Severomorasvském kraji.

Co nabízí Zelená pohoda?

Zajištění celého průběhu a všech procesních kroků od prvotního kontaktu, zpracování energetické a finanční studie pro výběr oblasti a výše čerpání dotace z fondu SFŽP až k úspěšnému čerpání finanční podpory.

Co nabízíme zdarma?

Našim zákazníkům ZDARMA poskytujeme základní úvodní servis spočívající ve zpracování  energetické studie s kalkulací investičních nákladů, výši možné dotace a předpokládané návratnosti, jenž je jednoznačnou a transparentní pomůckou při rozhodování žadatelů o výši a správnosti jejich investice.

S čím Vám pomůžeme?

S kompletním vyřízením dotace z programu NZÚ od projektu po realizaci Vašeho záměru.

Především Vám ušetříme čas, starosti, peníze a dotaci Vám zajistíme se 100% úspěšností.

Jak dlouho trvá vyřízení?

Zpravidla 3 – 4 měsíce od zpracování úvodní energetické studie.

Co je třeba k vyřízení?

Obrátit se na nás, jako na správné a fundované partnery a my Vás provedeme celým složitým procesem bez starostí a se 100% úspěšností čerpání dotace.

Jaká je výše čerpání?

Výše podpory je dána výší investice a oblastí podpory a zpravidla dosahuje až 50% výše Vaší investice (v Moravskoslezském kraji je podpora bonifikována navíc 10%), dosahuje částek od několika stovek tisíc Kč i přes jeden milion korun, maximální výše možného čerpání je 5 mil.Kč (závisí na velikosti objektu a investice).

Jak dlouho zpětně se dá čerpat dotace?

Provedená opatření na Vašem RD nesmí být starší 2 let od podání žádostí o dotaci.

Kdy přijdou peníze na účet?

Obvykle do 6 týdnů od schválení dokladů o realizaci opatření na Vašem RD.

Práce spojené s realizací energetických opatření musí provádět firma evidovaná v seznamu odborných dodavatelů (SOD) na portálu programu NZÚ ?

Realizační firma nemusí být zapsána v seznamu odborných dodavatelů, musí být však proškolena a vlastnit odborné certikáty na dodávané technologie (oblast A)

v rámci oblasti C (soláry, kotle, fotovoltaika…) musí být zhotovitel držitelem certifikátu MPO nebo jeho zodpovědný zástupce dozorující realizaci (ministerstvo průmyslu a obchodu)

Výrobky a materiály dodávané při realizací energetických opatření musí být evidovány v seznamu výrobků (SVT) na portálu programu NZÚ ?

Výrobky a technologie nemusí být zapsány v seznamu výrobků, musí být však prokazatelně doloženy jeho technické parametry a vlastnosti rozhodné pro stanovení požadovaných hodnot dle programu NZÚ

pozn.: doporučujeme používat výrobky s SVT kódem, jejichž vlastnosti jsou tak jednoznačně deklarovány a není nutno žádným jiným způsobem jejich vlastnosti prokazovat